Disclaimer & Privacy

Disclaimer van Cooperatie Pitch & Putt Golf U.A.

Disclaimer:

>Pitch&Putt is een Cooperatie van Pitch en Putt golfbanen; >Deze website en haar content is eigendom van de Cooperatie Pitch en Putt U.A. te Arnhem; >De website en de op deze website beschikbaar gestelde applicaties zijn ontwikkeld door Republika te Groningen in opdracht van Pitch en Putt; > Het juridisch, technisch en intellectueel eigendom van deze website berust bij de Cooperatie Pitch & Putt U.A.; > Het is toegestaan op andere website’s, niet toebehorend aan de Cooperatie Pitch en Putt U.A., linken naar de hoofddomeinen www.pitch-putt.nl of www.nppb.nl te plaatsen; > Deeplinken vanaf andere website’s, niet toebehorend aan de Cooperatie Pitch & Putt U.A., naar applicaties, resultanten daarvan, contentpagina’s, formulieren, afbeeldingen, logo’s, subpagina’s en dergelijke of (online)databases van website’s gepubliceert op de domeinen www.pitch-putt.nl, www.nppb.nl of andere (sub)domeinen waarvan de rechten berusten bij Pitch&Putt  danwel de cooperatie Pitch en Putt U.A. zonderr schriftelijke toestemming van Pitch&Putt  niet toegestaan; >Niets uit de website’s gepubliceerd op domeinen waarvan de rechten berusten bij Pitch en mag zonder schriftelijke toestemming van Pitch&Putt op andere website’s worden gekopieerd danwel worden hergebruikt; >Niets uit de website’s gepubliceerd op domeinen waarvan de rechten berusten bij Pitch en Putt danwel de Cooperatie Pitch&Putt U.A. mag zonder schriftelijke toestemming van Pitch&Putt  worden gekopieerd danwel worden hergebruikt in traditioneel drukwerk of (digitaal) geprint (druk)werk; >Niets uit de broncode, of de broncode in zijn geheel of delen ervan, van website’s gepubliceerd op domeinen waarvan de rechten berusten bij Pitch en Putt danwel de Cooperatie mag op enige wijze zonder schriftelijke toestemming van Pitch en Putt worden gebruikt dan wel gekopieerd of hergebruikt; >Alle rechten op broncode, tekst, beeldmateriaal, beeldmerken, logo’s, Pitch&Putt merken, downloads, layout alswel beschikbaar gestelde webapplicaties berusten bij Pitch&Putt;

Privacy statement:

Privacy verklaring van de Cooperatie Pitch en Putt U.A. te Arnhem, Pitch&Putt  en Stichting NPPB te Arnhem.

Pitch&Putt is een handelsnaam van de Cooperatie Pitch en Putt U.A. gevestigd aan de Papendallaan 3 te Arnhem. Pitch&Putt , heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij bij onze websites www.pitch-putt.nl en www.nppb.nl met uw persoonlijke informatie omgaan.

Alle gegevens die door Pitch&Putt worden verzameld of die u als klant danwel speler of donateur beschikbaar stelt, zullen strikt vertrouwelijk op electronische wijze bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier worden openbaar gemaakt ofwel ter beschikking aan derden worden gesteld anders dan toebehoren aan Pitch en Putt en/of de Stichting NPPB. De informatie die u aan Pitch&Putt  beschikbaar stelt, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Pitch&Putt  of door de Stichting NPPB zijn voor eigen administratieve doeleinden en/of om service naar onze klanten zo optimaal mogelijk te laten zijn. Gegevens die via deze website aan de Stichting NPPB beschikbaar worden gesteld dienen uitsluitend voor administratieve doeleinden van deze Stichting dan wel voor het optimaal kunnen laten functioneren van applicaties ten behoeve van het Pitch&Putt spel.
Door het donateursschap aan de Stichting NPPB geeft de donateur toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden te gebruiken.

Onze websites kunnen linken bevatten naar andere websites en ingeframede websites van partners en/of andere organisaties die niet tot Pitch en Putt of de Stichting NPPB behoren. Wij zijn niet aansprakelijk en/of kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de privacy regels noch de inhoud van deze websites.

Pitch&Putt  gebruikt beveiligingstechnieken van derden om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

Pitch&Putt  zal naar aanleiding van een verzoek iedere informatie van een klant, speler of donateur van de Stichting NPPB (zijn of haar persoonlijke gegevens) uit haar database(s) verwijderen. Gegevens die,  Pitch&Putt  en de Stichting NPPB, bij wet verplicht zijn te bewaren voor het voeren van een ordenlijke administratie blijven bewaard voor de periode die bij wet wordt bepaald.