Disclaimer

Pitch & Putt is een Cooperatie van Pitch & Putt golfbanen; >Deze website en haar content is eigendom van de Cooperatie Pitch & Putt U.A. te Arnhem; >De website en de op deze website beschikbaar gestelde applicaties zijn ontwikkeld door Republika te Groningen in opdracht van Pitch & Putt; > Het juridisch, technisch en intellectueel eigendom van deze website berust bij de Cooperatie Pitch & Putt U.A.; > Het is toegestaan op andere website’s, niet toebehorend aan de Cooperatie Pitch & Putt U.A., linken naar de hoofddomeinen www.pitch-putt.nl of www.nppb.nl te plaatsen; > Deeplinken vanaf andere website’s, niet toebehorend aan de Cooperatie Pitch & Putt U.A., naar applicaties, resultanten daarvan, contentpagina’s, formulieren, afbeeldingen, logo’s, subpagina’s en dergelijke of (online)databases van website’s gepubliceert op de domeinen www.pitch-putt.nl, www.nppb.nl of andere (sub)domeinen waarvan de rechten berusten bij Pitch & Putt  danwel de cooperatie Pitch & Putt U.A. zonderr schriftelijke toestemming van Pitch & Putt  niet toegestaan; >Niets uit de website’s gepubliceerd op domeinen waarvan de rechten berusten bij Pitch & Putt mag zonder schriftelijke toestemming van Pitch & Putt op andere website’s worden gekopieerd danwel worden hergebruikt; >Niets uit de website’s gepubliceerd op domeinen waarvan de rechten berusten bij Pitch & Putt danwel de Cooperatie Pitch & Putt U.A. mag zonder schriftelijke toestemming van Pitch & Putt  worden gekopieerd danwel worden hergebruikt in traditioneel drukwerk of (digitaal) geprint (druk)werk; >Niets uit de broncode, of de broncode in zijn geheel of delen ervan, van website’s gepubliceerd op domeinen waarvan de rechten berusten bij Pitch & Putt danwel de Cooperatie mag op enige wijze zonder schriftelijke toestemming van Pitch & Putt worden gebruikt dan wel gekopieerd of hergebruikt; >Alle rechten op broncode, tekst, beeldmateriaal, beeldmerken, logo’s, Pitch & Putt merken, downloads, layout alswel beschikbaar gestelde webapplicaties berusten bij Pitch & Putt.